Hak-ngî Chhîn-su̍k Ne-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi

Hak-ngî Chhîn-su̍k Ne-thúng (Hon-sṳ: 客語親屬系統, Yîn-ngî: Hakka Kinship System) chhai ngìn-lui-ho̍k fûn-lui mèu-shu̍t Chhîn-su̍k ne-thúng ke khì-chûng yit-chúng. Mî-chak ngìn kîn-kí pùi-fûn, ngièn-ki lâu sin-phe̍t, yû ke-phe̍t chîn-su̍k chhṳ̂n-fû. Chhai Hak-ngî tông-chûng, chîn-su̍k he chṳ́ fûn-yîn fe̍t-chá hiet-yèn kôan-he. Fu-mû, hiûng-thi-chí-moi tén chhîn-su̍k yu-he chhṳ̂n-cho chhîn-ngìn fe̍t-he kâ-ngìn.