Het-mien Phî-lù

Chhiùng Wikipedia lòi
Het-mien Phî-lù.

Het-mien Phî-lù (黑面琵鷺, ho̍k-miàng: Platalea minor), he chûng-tén thí-ke sia̍p-khìm, su̍k-yî Fôn-hìn-muk, Lù-khô, Phî-lù-su̍k. Phî-lù-su̍k chhai chhiòn sṳ-kie khiung-yû liuk-chúng.

Sâng-thai fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-phu thi-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̍t-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]