Heu-liùng-tsṳ́n

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Heu-liùng-tsṳ́n

Heu-liùng-tsṳ́n he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke tsṳ́n, tshai Mèu-li̍t-yen sî-phu, sî-lìn Thòi-vân Hói-hia̍p, pet kak chûng-kóng-hâi lâu Tsuk-nàm-tsṳ́n vì kie-sien, tûng tsiap Cho-khièu-hiông, nàm-lìn Mèu-li̍t-sṳ, Sî-fù-hiông.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]