Hiû Chṳ-vî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Hiû Chṳ-vî
邱志偉
文化部長龍應台和陸委會主委王郁琦接受質詢 02.jpg
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi 9-kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Kô-hiùng-sṳ thi-ngi sién-kí-khî
Majority 110,819(63.24%)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi 8-kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2012-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2016-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit
Constituency Kô-hiùng-sṳ thi-ngi sién-kí-khî
Majority 96,818 (50.42%)
Thi 1-ngim Kô-hiùng-sṳ mìn-chṳn-khiu̍k-chhòng
Ngim-khì
2010-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit – 2011-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit
Mî-ngim Kô-hiùng-yen mìn-chṳn-khiu̍k-chhòng
Ngim-khì
2007-ngièn 3-ngie̍t 7-ngit – 2010-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1972-07-24) 1972-ngièn 7-ngie̍t 24-ngit (48-se)
Thòi-vân Thòi-vân Kô-hiùng-sṳ
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Tui-siong Yasuda Yōko
Ho̍k-li̍t
  • Koet-li̍p Chûng-sân Thai-ho̍k Chûng-koet lâu Â-thai khî-vet Ngièn-kiu-só Pok-sṳ
  • Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Koet-kâ Fat-chán Ngièn-kiu-só Fap-ho̍k Sa̍k-sṳ
  • Thâm-kông Thai-ho̍k Ngò-lò-sṳ̂ Ngièn-kiu-só Fap-ho̍k Sa̍k sṳ
Kîn-li̍t
  • Thai-ho̍k kóng-sṳ̂
  • Nàm-fà Thai-ho̍k Lî-yû Sṳ-ngia̍p Kón-lî-hì chhu-lî kau-su
  • Li̍p-fap-yen Koet-fi chhu-lî
  • Kô-hiùng-yen Chṳn-fú Kî-yeu-sṳt pi-sû 2004
  • Kô-hiùng-yen Chṳn-fú Sîn-vùn-sṳt chú-ngim 2005
  • Kô-hiùng-yen mìn-chṳn-chhú-chhòng 2007
  • Kô-hiùng-sṳ mìn-chṳn-chhú-chhòng 2010

Hiû Chṳ-vî (邱志偉, 1972-ngièn 7-ngie̍t 24-ngit  –  ) he Thòi-vân chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Phìn-tûng-yen Lìm-lo̍k-hiông Hak-kâ-ngìn, vì Mìn-chú Chin-phu-tóng tóng-sit.