Hiu Hen-ngì

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Hiu Hen-ngì (邱幸儀. 1984-ngièn-),Thòi-vân ke Hak-kâ chhóng-chok kô-sú. "Ngie̍t-kông-kông" tet-tó Kô-hiùng thi-yit kài Hak-kâ liù-hàng kô-khiuk chhóng-chok pí-soi â-kiûn. 2005-ngièn "Kói-pien" tet-tó Hak-kâ vî-yèn-fi mû-ngî ngièn-chhóng Yîm-ngo̍k thai-chióng kui-kiûn.