Justin 2-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Justin 2-sṳ.

Justin 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Iustinus Iunior Augustus, 520-ngièn - 578-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (565-ngièn - 574-ngièn chhai-vi).


Kâ-chhu̍k poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-sṳ hí-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-phìn kién-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]