Ká-sṳ́ chó Hiáu-tet Se-lai-ngìn ya-voi pûn Sin-chhîm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Ká-sṳ́ chó Hiáu-tet Se-lai-ngìn ya-voi pûn Sin-chhîm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"假使早曉得細倈人也會分性侵" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Ká-sṳ́ chó Hiáu-tet Se-lai-ngìn ya-voi pûn Sin-chhîm (如果早知道男生也會被性侵) he Chûng-fà Mìn-koet Koet-kâ Kau-yuk Ngièn-kiu-yen (國家教育研究院) chṳ-chok ke yit-phu sin-phe̍t phìn-tén kau-yuk siên-chhòn yáng-phién, yù Chhṳ̀n Pet-chhôn (陳北川) thô-yên, Chhòn-oi Phiên-khia̍k Séu-chû (傳愛編劇小組) phiên-khia̍k, chhai Kî-lùng-sṳ phok-ngiap. Khia̍k-chhìn kóng yit-miàng nàm-ho̍k-sâng Â-vî (阿瑋) pûn nàm-chṳ́ Khiet-kô (杰哥) sin-chhîm-fam (性侵犯) ke ku-sṳ, chhai mióng-lu sông yín-hí ki-thai fán-hióng.