Galicia

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kâ-li-sî-â)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kâ-li-sî-â he Sî-pân-ngà ke yit ke Chhṳ-chhṳ-khî.