Kâi-têu ngièn, Ngài-têu Khiung-ha Tûi ke Se-moi-è

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kâi-têu ngièn, Ngài-têu Khiung-ha Tûi ke Se-moi-è
Kàm-tokKiú-pá-tô
Chṳ-chokThùng Sṳ̂-mòi
Khia̍k-púnKiú-pá-tô
Chú-yênKhóa Chṳ́n-tûng
Chhṳ̀n Ngan-hî
Chông Hâu-chhiòn
Khok Sàu-vùn
Chhài Chhông-hièn
Vân-vân
Yén Sṳn-yî
Phi-ngo̍kSiet Chûng-mèn, Hêu Chṳ-kiên
Ngiap-yángChû Nî-hièn
Chién-si̍pLiàu Mìn-ngiì
Chṳ-chok
kûng-sṳ̂
Chhut-phín20th Century Fox
Khiùn-sên Suì-chṳ
Sông-yàngThòi-vân 模板:Film date
Phién-chhòng110 fûn-chûng
Koet-kâThòi-vân Thòi-vân
Ngî-ngiènKoet-ngî
Yi-sonSîn-thòi-pì 7,119,196,372 ngièn
Piàu-fòngThòi-vân 500,000,000 ngièn

Kâi-têu ngièn , Ngài-têu Khiung-ha Tûi ke Se-moi-è (該兜年,𠊎等共下追的細妹仔, 那些年,我們一起追的女孩, Yîn-ngî: You're The Apple Of My Eye), he yit-phu 2011-ngièn Thòi-vân chhiâng-chhûn oi-chhìn-phién, nui-yùng kîn-kí Thòi-vân chok-kâ Kiú-pá-tô(九把刀) siá ke pan-chhṳ-chhòn thùng-miàng séu-sot kói-phiên yì-sṳ̀n.