Cà Mau (sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kîm-eu-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cà Mau

Cà Mau he Ye̍t-nàm Cà Mau sén sén-fi.