Kóng-chû-sṳ (Hôn-koet)

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kóng-chû-sṳ (Hôn-koet).
Kóng-chû-sṳ (Hôn-koet).

Kóng-chû-sṳ (Hôn-koet) (廣州市, Hôn-ngî: 광주시) he Hôn-koet Kîn-ki-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 430.96 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 267,207-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]