Gwangju Sṳ (Gyeonggi)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kóng-chû-sṳ (Hôn-koet))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Gwangju Sṳ (Gyeonggi).
Gwangju Sṳ (Gyeonggi).

Gwangju Sṳ (Hòn-ngî: 광주시/廣州市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 430.96 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 267,207-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]