Kô-hiùng Chhia̍p-yun Fàn-chhong Khiâng-kuí

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kô-hiùng Chhia̍p-yun Fàn-chhong Khiâng-kuí

Kô-hiùng Chhia̍p-yun Fàn-chhong Khiâng-kuí he Thòi-vân Kô-hiùng Chhia̍p-yun ke khiâng-kuí yun-sûhì-thúng, vì fàn-chhong lu-sien.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]