Kông-ngièn-tho (Hôn-koet)

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kông-ngièn-tho .
Kông-ngièn-tho .

Kông-ngièn-tho (江原道, Hôn-ngî:강원도) he Thai-hôn Mìn-koet tûng-pet-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 20,569 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu 1,551,531-ngìn, kón-lî 7-sṳ 11-khiùn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Khiùn[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Korea seorak.jpg

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]