Gangwon Tho (Thai-hòn Mìn-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kông-ngièn-tho (Hôn-koet))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kông-ngièn-tho .
Kông-ngièn-tho .

Kông-ngièn-tho (江原道, Hôn-ngî:강원도) he Thai-hôn Mìn-koet tûng-pet-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 20,569 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu 1,551,531-ngìn, kón-lî 7-sṳ 11-khiùn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khiùn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Korea seorak.jpg

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]