Kú-thung

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Kú-thung fe̍t-tsá Gu-tung (古洞) tshai Hiông-kóng Sîn-kie pet-khî, Hò-song-hiông sî-nàm, Lo̍k-mâ-chû tsṳ̂ tûng-nàm, he Sûng-ǹg hò-liù kîn-ko ke yit-tshu thi-fông, he Vì-thèu-ngìn, Hak-kâ-ngìn lâu séu-su Tshèu-chû--ngìn ke tshi-kî-thi.

史籍記載曰:古越蠻居處多以洞或峒為地名,《集韻》載雲:蠻人所居曰峒,使古洞被相信曾有古越蠻人居住。

Kóng-Tiat Lo̍k-mâ-chû支綫Tûng-Thiet綫 Sien支綫)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kú-thung-Tiat-lu-站(Kwu Tung Station)

2019之後, hien-gim Tûng-Thiet綫 tsṳ ̂支綫, 沙中綫過海段建成後,去Hiông-kóng-tó金鐘站 更為方便快捷,