Khiâu-chhṳ Sâm-sṳ (Yîn-koet)

從Wikipedia來
(重定向自Khiâu-chhṳ Sâm-sṳ
跳轉到: 導航搜尋
Khiâu-chhṳ Sâm-sṳ.

Khiâu-chhṳ Sâm-sṳ (Yîn-ngî: George III, 1738-ngièn 6-ngie̍t 4-ngit-1820-ngièn 1-ngie̍t 29-ngit) , 1760-ngièn 10-ngie̍t 25-ngit tên-kî cho Thai Put-lie̍t-tiên khi̍p Oi-ngì-làn koet-vòng. Khiâu-chhṳ Sâm-sṳ he Hon-nok-vî Vòng-chêu ke thi-sâm vi Put-lie̍t-tiên kiûn-chú.

Sâng-phìn[編寫 | 編寫原始碼]

Kâ-thìn[編寫 | 編寫原始碼]

Chú-siên[編寫 | 編寫原始碼]

Siông-kôan chok-phín[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]