Khiô

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khiô.

Khiô (茄, Ho̍k-miàng: Solanum melongena)fe̍t-chá Tiàu-chhoi (吊菜) he Khiô-khô Khiô-su̍k yit-ngièn sâng Chhó-pún chhṳ̍t-vu̍t, ngân-set tô-vi Chṳ́-set.