Kié-piong-khî (Chiâu-chok-sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Kié-piong-khî (解放區) chhai Chûng-koet Hò-nàm-sén Chiâu-chok-sṳ ke yit-ke sṳ-hot-khî. Chúng mien-chit he 62 Phìn-fông Kûng-lî, ngìn-khiéu he 29.2 van.