Kiet-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiet-chhu̍k (羯族,Chûng-kú piâng-yîm: Kiat), he 4 Sṳ-ki sṳ̀ kî-chhu chhai Chûng-koet pet-fông Sân-sî yit-tai ke séu-sú mìn-chhu̍k.