Kit-là-kî-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Kit-là-kî-ngî (گیلکی, Giləki) he yit-chúng Lî-hói ngî-ngièn, Sî-pet Yî-lóng Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, thûng-hàng yî Yî-lóng ke Kit-làn-sén. Kit-là-kî-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lióng-chúng fông-ngièn yû me̍t-chhiet siông-kôan khi̍p lui-sṳ ke chhṳ̀-lùi. Kit-là-kî-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lâu Kô-kâ-sok Ngî-kî yû khiung-thùng tiám, Tha̍t-ngî (Tat language) he khì-chûng chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kit-là-kî-ngî Wikipedia