Gilaki-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kit-là-kî-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kit-là-kî-ngî (گیلکی, Giləki) he yit-chúng Lî-hói ngî-ngièn, Sî-pet Yî-lóng Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, thûng-hàng yî Yî-lóng ke Kit-làn-sén. Kit-là-kî-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lióng-chúng fông-ngièn yû me̍t-chhiet siông-kôan khi̍p lui-sṳ ke chhṳ̀-lùi. Kit-là-kî-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lâu Kô-kâ-sok Ngî-kî yû khiung-thùng tiám, Tha̍t-ngî (Tat language) he khì-chûng chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gilaki-ngî Wikipedia