Ko

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ko

Ko (鋯) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Zr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 40, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi si-sṳ̍p vi.