跳至內容

L'Assomption, Québec

Chhiùng Wikipedia lòi
L'Assomption, Québec.
L'Assomption, Québec.

L'Assomption he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1670-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 100.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 20,065-ngìn (2011-ngièn).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]