Lombard-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lùn-pâ-tí-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lùn-pâ-tí-ngî

Lumbaart

Koet-kâ: Yi-thai-li
Thi-khî: Lùn-pâ-tí
Sṳ́-yung ngìn-su: 3,500,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Lùn-pâ-tí̂-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 roa
ISO 639-3 lmo


Lùn-pâ-tí-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Lombard-ngî Wikipedia