Lùn-pâ-tí-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Lùn-pâ-tí-ngî

Lumbaart

Koet-kâ: Yi-thai-li
Thi-khî: Lùn-pâ-tí
Sṳ́-yung ngìn-su: 3,500,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Lùn-pâ-tí̂-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 roa
ISO 639-3 lmo


Lùn-pâ-tí-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Lùn-pâ-tí-ngî Wikipedia