Rukai-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lû-khái-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Rukai-chhu̍k

Rukai-chhu̍k he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎, fûn-phu tshai Thòi-tûng-yen, Kô-hiùng-yen tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok yit-van yì-ngìn.