Riau

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Liàu-nui-sén)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liàu-nui-sén.

Liàu-nui-sén (廖內省, Yin-nì-ngî: Riau) he Yin-thu-nì-sî-â ke yit-ke sén-fun.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

2005年人口4,948,000人。當中以穆斯林佔絕大多數。

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]