Limpopo-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Limpopo-sén.

Limpopo-sén he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 125,754 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 5,404,868-ngìn. Sú-fú lâu chui-thai sàng-sṳ Pietersburg.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ajoite in quartz - Messina mine, Limpopo Province, South Africa.jpg


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]