Lithium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lith­ium)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lithium,  3Li
ngoi-kôn
silvery-white

Lithium floating in oil

Spectral lines of lithium
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho lithium, Li
ngoi-hìn silvery-white
Lithium chhai chû-khì-péu ke vi-tsì
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
H

Li

Na
heliumlithiumberyllium
ngièn-chṳ́ sì-sú 3
ngièn-chṳ́-liòng 6.94[1] (6.938–6.997)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   kán-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 1 cho̍k, s-block
chû-khì period 2
thien-chṳ́ phài-lie̍t [He] 2s1
per shell 2, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 453.65 K ​(180.50 °C, ​356.90 °F)
pui-tiám 1603 K ​(1330 °C, ​2426 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 0.534 g·cm−3
0.512 g·cm−3
lìm-kie-tiám 3220 K, 67 MPa (extrapolated)
Yùng-fa-ngie̍t 3.00 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 136 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 24.860 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 797 885 995 1144 1337 1610
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +1 ​(a strongly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 0.98
Thien-lì-nèn 1st: 520.2 kJ·mol−1
2nd: 7298.1 kJ·mol−1
3rd: 11815.0 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 152 pm
Khiung-ka pan-kang 128±7 pm
Van der Waals pan-kang 182 pm

Lith­ium, Hon-ngî ham-cho (鋰), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Li, ngièn-chṳ́ su-muk he 3, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 3 vi.

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights