Liuk-tôi Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Liuk-tôi Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî (六堆客家文化園區) he Hak-kâ Ve-yèn-fi Hak-kâ Vùn-fa Fat-chán Chûng-sîm ke só-su̍k yèn-khî. Vi-yî Thòi-vân Phîn-tûng-yen Nui-pu-hiông, he vi-chho̍k pó-chhùn, chán-sṳ Kô-hiùng-sṳ lâu Phîn-tûng-yen ke 12-chak Hak-chông Hàng-chṳn-khî chṳ̂ Hak-kâ sâng-fa̍t fûng-mau só sṳ̀n-li̍p ke Koet-kâ-kip Hak-kâ vùn-fa yèn-khî.

Liuk-tôi Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî