Mâ-liuk-kap-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Mâ-liuk-kap-chû.

Mâ-liuk-kap-chû (馬六甲州, Mâ-lòi-ngî: Melaka, Yîn-ngî: Malacca State),he Mâ-lòi-sî-â ke yit-ke chû, chhai Mâ-lòi Pan-tó‎ nàm-phu, phîn-lìm Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p, sú-fú Mâ-liuk-kap-sṳ. Mâ-liuk-kap-chû mien-chit 1,650 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 73-van. Kîn-kí Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt yî 2008-ngièn 7-ngie̍t 7-ngit seu-khôi ke Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán thai-fi, siên-pu Mâ-liuk-kap-sṳ chṳn-sṳt pûn lie̍t-ngi̍p Sṳ-kie Vì-sán Miàng-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Yun-sû[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]