Mèu-li̍t Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Mèu-li̍t Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî

Thòi-vân Hak-kâ Vùn-fa Kón (臺灣客家文化館) he Hak-kâ Ve-yèn-fi Hak-kâ Vùn-fa Fat-chán Chûng-sîm ke só-su̍k yèn-khî. Vi-yî Thòi-vân Mèu-li̍t-yen Sîn-chuk Khô-ho̍k Kûng-ngia̍p Yèn-khî Thùng-lô Yèn-khî, thin-vi vì chhiòn-khiù Hak-kâ vùn-fa lâu sán-ngia̍p ngièn-kiu kâu-liù chûng-sîm, kiâm phi tién-chhông, chán-sṳ, kôn-kông, kau-yuk thûi-kóng tén kûng-nèn.