Mòi-fâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Mòi-fâ
Mòi-fâ

Mòi-fâ fe̍t-chá Mòi (Prunus mume) he yit-chúng chṳ̂-yit. Tûng-Â sa-fi ke vùn-fâ (Chûng-koet, Ngit-pún, Hôn-koet)tông hîm-sóng mòi-fâ. Yîn-vi mòi-fâ tî Tûng-thiên chang-voi khôi-fâ. Só-yî kì-teu khon mòi-fâ sòng-sòng thoi-peú li̍t-liong.