Mô-lu̍k-kâ Khiùn-tó

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Mô-lu̍k-kâ Khiùn-tó.

Mô-lu̍k-kâ Khiùn-tó (摩鹿加群島, Yin-nì-ngî: Kepulauan Maluku) he Yin-thu-nì-sî-â kin-nui chung-tô khiùn-tó pán-khoài chṳ̂-yit, he Mâ-lòi Khiùn-tó ke chû phu-fun.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]