Maebong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Mòi-fûng Chhàm是位于韩国首尔江南区道谷洞的一个地铁站,属于首都圈电铁3号线(首尔地铁3号线)。本站站名來源於車站附近的梅峰山,但首爾地鐵方面並未在站牌上標上對應漢字。