Mai Dịch

Chhiùng Wikipedia lòi

Mai Dịch Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Mai Dịch/坊梅驛) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 2.08 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 20,634-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 9,920 ngìn/phìn-fông kûng-lî.