Mister Ajikko

Chhiùng Wikipedia lòi

Mister Ajikko(Ngi̍t-ngî: ミスター味っ子) he yit-phu thien-sṳ thûng-va̍k, kói phiên tui Terasawa Daisuke (Ngi̍t-ngî: 寺沢大介) ke màn-va̍k.