Nàm-Yèn

Chhiùng Wikipedia lòi

Nàm-Yen (南燕, 398-ngièn -410-ngièn) he Chûng-koet Nàm-pet-chêu sṳ̀ Ńg-fù Sṳ̍p-liuk-koet chûng, yù Siên-pî Mu yùng-phu ke Mu-yùng-tet só kien-li̍p ke koet-kâ.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]