Nâ-ngièn, Yí-put-thìn-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Nâ-ngièn, Yí-put-thìn-koet
那年,雨不停國
Year Of The Rain
Lui-hîn 偶像劇
Kak-sṳt 愛情、親情
Khôi-fat 於蓓華
Phiên-khia̍k 編劇統籌
夏康真
協力編劇
巫知諭模板:、w李懿芳模板:、w趙荃
Thô-yên 陳慧翎
Chú-yên 簡嫚書模板:、w張書豪模板:、w張捷模板:、w柯淑勤
吳朋奉模板:、w謝瓊煖模板:、w蘇炳憲
Chṳ-chok koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngièn 國語
Phiêu-ngî Chhin-nâu lo̍k-yí ke ngài,
than-he pân
chhiòn Thòi-vân chhin-voi lo̍k-yí ke thi-fông……
Si̍p-sú 6集
Chhòng-thu 50分鐘
Phi-lo̍k 史旻玠
Phién-thèu-khiuk 蛋堡〈雨沒停過〉
Chok-khiuk 蛋堡
Phién-mî-khiuk 洪天祥〈A Thousand Wind〉(千風之歌)
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn 吳建豪模板:、w洪天祥模板:、w-{涂}-百鋒
Kâm-chṳ 丁曉菁
Chṳp-hàng chṳ-chok 周毅銓
Chién-si̍p 吳姿瑩
Ngoi-kín Thòi-vân Thòi-vân臺北縣貢寮鄉
Ngiap-yáng 陳國隆
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ 公共電視文化事業基金會
天地仁和有限公司
Phi-yîm


Sú-pô phîn-tho 公視主頻道
Thù-chhiong kak-sṳt NTSC
Sâng-yîm kak-sṳt AC3
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2010-ngièn 5-ngie̍t 15-ngit  (2010-05-15)-2010-ngièn 5-ngie̍t 29-ngit  (2010-05-29)

Nâ-ngièn, Yí-put-thìn-koet he 6-si̍p ke Thòi-vân thien-sṳ-khia̍k.