N̂g Chṳ-yòng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
N̂g Chṳ-yòng
Wu, John Chih-Yang
桃園縣長吳志揚.JPG
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-9 kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Chhiòn-koet put-fûn-khî lâu khièu-kî koet-ngoi koet-mìn sién-khî
檔案:CPBL logo.svgChûng-fà Chṳt-phóng Thai-lièn-mèn Fi-chhòng
Chhiu-ngim
2015-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit
Chhièn-ngim Vòng Chṳ́n-thòi
Flag of Taoyuan City.svg Thò-yèn-yen Thi-16 kài yen-chhòng
Ngim-khì
2009-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit – 2014-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit
Chhièn-ngim Chang-ngim: Chû Li̍p-lùn
Thoi-lî: Vòng Mén-kiûng
Ki-ngim Chhàng Vùn-chhán( Thò-yèn-sṳ sṳ-chhòng)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-7 kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2008-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2009-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit
Constituency Thò-yèn-sṳ Thi-sâm Sién-kí-khî
(Chûng-lak-khî-73-lî)
Majority 85,821 (63.22%)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-6 kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2005-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2008-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit
Constituency Thò-yèn-yen Sién-kí-khî
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1969-02-08) 1969-ngièn 2-ngie̍t 8-ngit (52-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Thò-yèn-yen Chûng-la̍k-sṳ (kîm Thò-yèn-sṳ Chûng-la̍k-khî) Ngie̍t-mî-lî
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Fu-mû N̂g Pak-hiùng (â-pâ)
Tai Mî-ngiu̍k (â-mû)
Chôn-ngia̍p Li̍t-sṳ̂
Ngoi-ho Ńg-chak-yòng

N̂g Chṳ-yòng (1969-ngièn 2-ngie̍t 8-ngit –  ) he Chûng-koet Koet-mìn-tóng-sit Thò-yèn-sṳ chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, sok-ho “Ńg-chak-yòng”, Thò-yèn-sṳ Chûng-la̍k-ngìn, Hak-kâ-ngìn.