N̂g Chṳ-yòng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
N̂g Chṳ-yòng
Wu, John Chih-Yang
桃園縣長吳志揚.JPG
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-9 kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
35pxChûng-fà Chṳt-phóng Thai-lièn-mèn Fi-chhòng
Chhiu-ngim
2015-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit
Chhièn-ngimVòng Chṳ́n-thòi
Flag of Taoyuan City.svg Thò-yèn-yen Thi-16 kài yen-chhòng
Ngim-khì
2009-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit – 2014-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-7 kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2008-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2009-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit
ConstituencyThò-yèn-sṳ Thi-sâm Sién-kí-khî
(Chûng-lak-khî-73-lî)
Majority85,821 (63.22%)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-6 kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2005-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2008-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-se (1969-02-08) 1969-ngièn 2-ngie̍t 8-ngit (50-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Thò-yèn-yen Chûng-la̍k-sṳ (kîm Thò-yèn-sṳ Chûng-la̍k-khî) Ngie̍t-mî-lî
Koet-kâChûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóngChûng-koet Koet-mìn-tóng
Fu-mûN̂g Pak-hiùng (â-pâ)
Tai Mî-ngiu̍k (â-mû)
Chôn-ngia̍pLi̍t-sṳ̂
Ngoi-hoŃg-chak-yòng

N̂g Chṳ-yòng (1969-ngièn 2-ngie̍t 8-ngit –  ) he Chûng-koet Koet-mìn-tóng-sit Thò-yèn-sṳ chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, sok-ho “Ńg-chak-yòng”, Thò-yèn-sṳ Chûng-la̍k-ngìn, Hak-kâ-ngìn.