N95 Khiéu-chàu

Chhiùng Wikipedia lòi
N95 Khiéu-chàu.

N95 Khiéu-chàu he chṳ́ fù-ha̍p Mî-koet Koet-kâ Chṳt-ngia̍p Ôn-chhiòn Ví-sên Ngiên-kiu-só kûi-thin ke khûng-hi ko-li "N95" phìn-kip ke, cho-tet chú-tóng 95% chhṳ̍t-kang 0.3 mì-mí yî-song ke fî-yù-sin khò-lia̍p ke khiéu-chàu. Chhai 2019-ngièn chṳ 2020-ngièn Chûng-koet Vú-hon hi-yàm liù-hàng chûng, N95 Khiéu-chàu chhai Chûng-koet Thai-liu̍k lâu Hiông-kóng siau-chhiû fó-ngie̍t.