Ngài-tén

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngài-tén (𠊎等) he Hak-kâ-ngîngìn-chhṳ̂n thoi-chhṳ̀ ke fu̍k-su thi-yit ngìn-chhṳ̂n hìn-sit.

Ngài-tén ke tân-su hìn-sit he ngài.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]