Ngièn-su Chû-khì-péu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Ngièn-su Chû-khì-péu ke chû-khì-péu he yit-chak yung-lòi péu-sṳ Fa-ho̍k ngièn-su ke péu-kak, kì chiông tông-sṳ̀ yí-kîn tî-tó ke liuk-sṳ̍p-sâm chúng ngièn-su cheu-tén ngièn-chṳ́ liòng phài-lie̍t. Hien-thoi Fa-ho̍k ke Ngièn-su Chû-khì li̍t he tshai-yî 1869-ngièn Ngò-lò-sṳ̂ Khô-ho̍k-kâ Mùn-tet-lie̍t-fû chhóng-chho. Li-yung Chû-khì-péu, Mùn-tet-lie̍t-fû sṳ̀n-kûng ke yi-chhet tông-sṳ̀ hàn-mò fat-hien ke ngièn-su ke thi̍t-sin. 1913-ngièn Yîn-koet Khô-ho̍k-kâ Hên-li Mo̍k-set-lòi li-yung Yîm-khi̍t-sa-sien chhong-kit Kîm-su̍k sán-sên X Sa-sien. Kîn-ko tô-ngièn siû-thin heu tshòi sṳ̀n-vì kîm-ngit ke chû-khì-péu.

Hien-thoi Ngièn-su Chû-khì-péu[編寫 | 編寫原始碼]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A 0
1 1
H
Khîn
2
He
Hoi
II A III A IV A V A VI A VII A
2 3
Li
4
Be
Phì
5
B
Phìn
6
C
Than
7
N
Tham
8
O
Yòng
9
F
Fuk
10
Ne
Nái
3 11
Na
Na̍p
12
Mg
13
Al
14
Si
Si̍t‎
15
P
Lìn
16
S
Liù
17
Cl
Liu̍k‎
18
Ar
Â
III B IV B V B VI B VII B VIII I B II B
4 19
K
Kap
20
Ca
Koi
21
Sc
22
Ti
Thai
23
V
Fàm
24
Cr
Kok
25
Mn
Màng‎
26
Fe
Thiet
27
Co
28
Ni
29
Cu
Thùng
30
Zn
Sîn
31
Ga
32
Ge
Châ
33
As
Sṳ̂n
34
Se
35
Br
Tshiù
36
Kr
Khiet
5 37
Rb
38
Sr
Sṳ̂
39
Y
Yet
40
Zr
Ko
41
Nb
42
Mo
Muk
43
Tc
Thap
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
Ngiùn
48
Cd
Kak
49
In
Yîn
50
Sn
Siak
51
Sb
52
Te
Ti
53
I
Tièn
54
Xe
6 55
Cs
Set
56
Ba
Pi
57-
71
Làn
72
Hf
Kap
73
Ta
Than
74
W
75
Re
Lòi
76
Os
77
Ir
78
Pt
Pha̍k
79
Au
Kîm
80
Hg
Kúng
81
Tl
Thò
82
Pb
Yèn
83
Bi
Pit
84
Po
Pho
85
At
Ngo
86
Rn
Tûng
7 87
Fr
Fap
88
Ra
Luì
89-
103
錒系
104
Rf
105
Db
𨧀
106
Sg
𨭎
107
Bh
𨨏
108
Hs
𨭆
109
Mt
110
Ds
Tha̍t
111
Rg
Lùn
112
Uub
 
113
Uut
 
114
Uuq
 
115
Uup
 
116
Uuh
 
117
Uus
 
118
Uuo
 
Làn-hì Ngièn-su 57
La
Làn*
58
Ce
59
Pr
Phú
60
Nd
Ńg
61
Pm
62
Sm
Sân
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
Tit
67
Ho
68
Er
Ngí
69
Tm
Tiû
70
Yb
Yi
71
Lu
Liu
錒系元素 89
Ac
**
90
Th
Thú
91
Pa
Phù
92
U
Yu
93
Np
Nai
94
Pu
Pu
95
Am
96
Cm
Khiu̍k
97
Bk
98
Cf
99
Es
Oi
100
Fm
Fi
101
Md
Mùn
102
No
Na
103
Lr
Kán Kîm-su̍k Kán-thú Kîm-su̍k Làn-hì Ngièn-su 錒系元素 Ko-thu Kîm-su̍k
Tsú-tshu̍k Kîm-su̍k Lui Kîm-su̍k Fî Kîm-su̍k Lû-su Thò-sin Hì-thí