Ngiu̍k-sân Koet-kâ Kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiu̍k-sân Koet-kâ Kûng-yèn.

Ngiu̍k-sân Koet-kâ Kûng-yèn (玉山國家公園) he Thòi-vân chui-chó ke koet-kâ kûng-yèn chṳ̂-yit.