Oi-koet Chióng-khèn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thi-5 khì Oi-koet Chióng-khèn

Oi-koet Chióng-khèn he 1950 ngièn-thoi to 1980 ngièn-thoi chhai Thòi-vân, tui Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Chṳn-fú vì kié chhòi-chṳn khun-nàn yì fat-hàng ke chióng-khèn, fat-hàng tân-vi he Thòi-vân Ngiùn-hòng. Oi-koet Chióng-khèn chhai Thòi-vân chhùn-chhai liáu 37-ngièn, khiung fat-hàng liáu 1171-khì. 1980 ngièn-thoi chûng-khì heu, yù-yî yit-chúng hêm “Thai-kâ-lo̍k” ke tú-kiéu fông-sṳt sṳ̀n-hàng, ngiàm-chhùng yáng-hióng sa-fi chṳt-sì lâu Oi-koet Chióng-khèn ke chang-sòng fat-hàng; chûng-yî chhai 1987-ngièn 12-ngie̍t 27-ngit, Thòi-vân-sén Chṳn-fú siên-pu chhiam-thìn fat-hàng Oi-koet Chióng-khèn, Oi-koet Chióng-khèn chhiu-chhṳ́ sṳ̀n-vì li̍t-sṳ́ miàng-chhṳ̀.