Pâ-pu-â Néu-kí-nui-â

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pâ-pu-â Néu-kí-nui-â
Pâ-pu-â Néu-kí-nui-â

Pâ-pu-â Néu-kí-nui-â su̍k-yî Thai-phìn-yòng sî-nàm Thai-yòng-chû tó-koet-kâ, chhai-yî Néu-kí-nui-â-tó ke tûng-pan-phu, sî-lìn Yin-thu-nì-sî-â ke Pâ-pu-â-sén, nàm-phu lâu tûng-phu-fun phe̍t lâu Àu-thai-li-â khi̍p Só-lò-mùn khiùn-tó kak-hói siong-mong.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-chi[編寫]