Pâ-sṳ̂-khiet-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pâ-sṳ̂-khiet-ngî fûn-phu.

Pâ-sṳ̂-khiet-ngî (Euskara) he yit-chúng Kû-li̍p ngî-ngièn, sṳ́-yung yî Sî-pân-ngà tûng-pet-phu ke Pâ-sṳ̂-khiet thi-khî, Navarra chhṳ-chhṳ-chiu lâu Fap-koet sî-nàm-phu. Chhai Sî-pân-ngà-ngî chhṳ̂n-cho "vasco", chhai Fap-ngî chhṳ̂n-cho "Basque", yì-yèn Pâ-sṳ̂-khiet-ngî chet chhṳ̂n-cho Euskara. Pâ-sṳ̂-khiet-ngìn ke chú-siên khó-nèn he Êu-chû yén-kú sṳ̀-thoi ke kî-mìn. Pâ-sṳ̂-khiet-ngî ke lòi-ngièn muk-chhièn mò-ngìn nèn khok-ngin.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pâ-sṳ̂-khiet-ngî Wikipedia