Pâ-thìn-khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pâ-thìn-khiùn.
Pâ-thìn-khiùn.

Pâ-thìn-khiùn (Ye̍t-nàm-ngî: Quận Ba Đình/郡𠀧亭) he Ye̍t-nàm sú-tû Hò-nui-sṳ hâ-hot ke yit-ke khiùn. Pâ-thìn-khiùn vi Ye̍t-nàm ke chṳn-chhṳ chûng-sîm, Ye̍t-nàm thai-phu-fun chṳn-chhṳ kî-kôan khi̍p ngoi-koet sṳ́-kón vi-yî Pâ-thìn-khiùn. Pet lâu Sî-fù-khiùn phì-lìn, nàm chiap Hò-tûng-khiùn, tûng lièn Fùng-hò, tûng-nàm thùng Hàn-kiam-khiùn siông-lièn, lièn Chṳ́-khiâu-khiùn. Chúng mien-chit 9,244 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 228,352-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Pâ-thìn-khiùn hâ-hot 14-ke fông.