Pîn-khù-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pîn-khù-yen

Pîn-khù-yen he Ngi̍t-pún Khiûn-ki Thi-fông ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ tshit-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 8,393.34 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 5,595,212-ngìn.