Pô-yîm 777

Chhiùng Wikipedia lòi
Pô-yîm 777

Pô-yîm 777 he yit-khóan yù Mî-koet Pô-yîm Kûng-sṳ̂ chṳ-chho ke chûng-yén chhàng sung-yín-khiâ kóng thí-hak-kî, he muk-chhièn chhiòn-khiù chui-thai ke sung-yín-khiâ kóng thí hak-kî, sâm kip tshong pu tsì ke chai hak liòng yù 283 ngìn chṳ 368 ngìn, hòng chhàng yù 5,235 hói lî chṳ 9,450 hói lî (9,695 kûng-lî chṳ 17,500 kûng-lî). Pô yîm 777 chhái-yung Yèn-hìn kî sṳ̂n sat-kie [3], hí lo̍k ka khiung yû 14 ke kî lùn [4], pô yîm 777-300ER hîn khi̍p 200LR hîn só chhái-yung ke Yín-khiâ (thûng-yung Thien-hì GE90-115B) Chhṳ̍t-kang (tha̍t-to 3.43 mí, pûn kóng-fàm sṳ́-yung ke pô yîm 737 chṳ̂ kî thí Chhṳ̍t-kang kiùn vì 3.4 mí) khi̍p thûi li̍t (sṳ̍t-ngiam chui-thai thûi li̍t 569 chhiên ngiù). Pô yîm thèu-ngi̍p liáu thai-liòng ke chṳ̂-ngièn lòi khôi-fat 777, liá-he thi-yit ka vàn-chhiòn yù thien-nó sat-kie ke sông-ngia̍p fî-kî, sông yung kiet-kó chṳn-mìn Pô-yîm 777 he yit khóan sṳ̀n-kûng ke fî-kî.