Bohrium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pô (𨨏))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pô .

(28A0F simplified.PNG) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Bh, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 107, chhai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi yit-pak làng-chhit vi.