Bénin

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pi-nàm)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Bénin.
Flag of Benin.svg
Coat of arms of Benin.svg

Bénin Khiung-fò-koet (Fap-ngîLa République du Bénin, he Fî-chû sî-phu koet-kâ, khiu-miàng Dahomey . Pi nèn nàm-phîn Kí-nui-â vân, tûng lìn Nai-khi̍p-li-â, pet lâu Nì-ngit ngì chiap-yòng, sî-pet lâu pu kî na̍p fap sok siông-lièn, sî fò Tô-kô chiap-yòng.

mien-chit112,620phìn-fông kûng-lî, sú-tû Pô-tô-nok-phu̍k (Porto-Novo) vì koet-mìn Ngi-fi só-chhai-thi, khô thok nú (Cotonou) chet vì chṳn-fú só-chhai-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]