Ready Jet Go!

Chhiùng Wikipedia lòi
Ready Jet Go!
Lui-hîn Educational
Thô-yên Craig Bartlett, Rusty Tracy, Zac Palladino
Chú-yên Ashleigh Ball, Dalila Bela, William Ainscough, Vienna Leacock, Grady Ainscough, Jaeda Lily Miller, Kyle Rideout, Meg Roe, Brian Drummond
Koet-kâ United States
Canada
Ngî-ngièn Yîn-ngî
Kui-sú 2
Si̍p-sú 66 (Lie̍t-péu
Phi-lo̍k Mike Himelstein, Jim Lang, Vincent Tong
Phién-thèu-khiuk "Ready Jet Go!"
Chok-khiuk Jim Lang
Phién-mî-khiuk "Ready Jet Go!" (instrumental)
Chṳ-chok
Chṳp-hàng chṳ-chok Craig Bartlett, Dete Meserve, David McFadzean, Matt Williams
Chién-si̍p Ann Hoyt, Susan Edumunson, Tom Sanders
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Wind Dancer Films, Snee-Oosh, Inc.
Fat-hàng kûng-sṳ̂ Cake Entertainment
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho PBS Kids
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm

Ready Jet Go! he Craig BartlettMî-koet PBS Kids chhóng-chok ke yit-phu sṳ̀n-ngìn thûng-va̍k chhìn-kín hí-khia̍k.